EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Bakalářské studijní programy (Bc.) / BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN

BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN

Bakalářský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN
garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Zaměření studia

Cílem BSP BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN je připravit odborníky na bakalářské úrovni pro oblast technologie a hygieny potravin živočišného i rostlinného původu, analýzy potravin, ekologických aspektů ve výrobě, distribuci a prodeji potravin a také v uplatňování právních předpisů, kontroly a dozoru nad potravinami. Absolventi jsou kvalifikovaní k používání laboratorních metod pro analýzy a hodnocení potravin, a to zejména s ohledem na parametry prokazující úroveň kvality a zdravotní nezávadnosti potravin.

Kde se můžeš uplatnit?

Zemědělské a potravinářské provozy

  • odborný a technický pracovník v oblasti kontroly, výroby, distribuce a prodeje potravin
  • manažer kvality
  • manažer hygieny
  • vedoucí provozů a úseků
  • interní auditor systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin

Dozorová činnosti státních orgánů (SZPI, SVS ČR, ČOI, ...)

  • inspektor

Orgány státní správy (ministerstva, úřady obcí, Policie ČR, ...)

  • řešení problematiky bezpečnosti potravin

Státní a soukromé laboratoře

  • kontrola zdravotní nezávadnosti a kvality surovin, potravin a krmiv

Průběh studia

Studium BSP BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN je tříleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Státní závěrečná zkouška se skládá z pěti předmětů a obhajoby bakalářské práce.