EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Bakalářské studijní programy (Bc.) / OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

Bakalářský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE
garant: prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Zaměření studia

Bakalářská úroveň vzdělávání ve studijním programu OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE zahrnuje výuku směřující k získání širokých znalostí, zkušeností a dovedností z oblasti výživy zvířat, podmínek chovu zvířat, chování zvířat, podmínek pohody zvířat a týrání zvířat. Dále studenti získají schopnosti laboratorní analýzy biochemické, hematologické a molekulární, s využitím nejmodernějších instrumentálních metod.

Uplatnění absolventa

 • orgány veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti týrání – asistent veterinárního lékaře (zejména kontrola a dozor hospodářských a zájmových zvířat)
 • laboratoře státních veterinárních ústavů a laboratoře provádějících rozbory biologických tekutin a tkání a dalších biologických materiálů
 • orgány státní správy v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů (inspektoráty ochrany životního prostředí)
 • instituce a podniky provádějících pokusy na zvířatech (zejména zajišťování pohody pokusných zvířat)
 • zoologické zahrady
 • instituce zabývající se ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat (útulky pro zvířata)
 • orgány státní a veřejné správy a orgány využívajících zvířata, a nebo přicházejících do styku se zvířaty při své činnosti (Policie ČR, hasičské sbory)
 • obce, města a městské částí při řešení problematiky ochrany zvířat proti týrání (řešení problémů se zvířaty v obcích a městech)
 • organizace zabývajících se hippoterapií, canisterapií, a nebo jinými formami animoterapií

Průběh studia

Studium BSP OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE je tříleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Studijní program zahrnuje zejména:

 • předměty základních věd v oboru: Biologie zvířat, Ekologie zvířat, Etologie zvířat
 • předměty chovu a péče o zvířata: Výživa zvířat, Chov zvířat, Reprodukce a porodnictví zvířat
 • předměty pohody zvířat pro jednotlivé druhy, kategorie a skupiny zvířat: Welfare, stres, bolest a utrpení u zvířat, Welfare hospodářských zvířat (zejména skot, prasata, ovce, kozy, drůbež), Welfare koní a jezdectví, Welfare psů a kynologie, Welfare koček a zájmových zvířat (ptáci, plazi drobní savci), Welfare zoozvířat, zvířat cirkusů a opuštěných zvířat, Welfare zvěře a myslivost, Welfare ryb a rybářství, včel a včelařství, Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech, Welfare handicapovaných zvířat
 • předměty laboratorní diagnostiky péče o zvířata: Biochemické vyšetřování vzorků, Hematologické vyšetřování vzorků, Molekulární analýza vzorků, Instrumentální analýza vzorků
 • předmět ochrany zvířat: Právní předpisy v ochraně zvířat
 • předmět mimouniverzitní praxe: Praxe v oblasti ochrany zvířat a welfare

Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Státní závěrečná zkouška je z pěti předmětů a obhajoby bakalářské práce.