EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Bakalářské studijní programy (Bc.) / ZDRAVÍ ŽIVOČICHŮ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZDRAVÍ ŽIVOČICHŮ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bakalářský studijní program ZDRAVÍ ŽIVOČICHŮ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
garant: doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.

Zaměření studia

Studium s důrazem na:

  • biologii a ekologii volně žijících živočichů (Biologie, Zoologie bezobratlých, Zoologie obratlovců, Obecná ekologie, Ekologie živočichů)
  • ochranu živočichů (Záchranné stanice a péče o poraněné živočichy, Zoologické zahrady a ochrana druhů, Druhová ochrana živočichů)
  • ochranu životního prostředí (Hydrobiologie a ochrana vod, Ochrana ovzduší a bioklimatologie, Ochrana půd a rostlinných společenstev)
  • zdravotní problematiku u volně žijících živočichů (Mikrobiologie, Parazitologie, Imunologie, Veterinární epidemiologie, Choroby volně žijících živočichů)
  • molekulární biologii a molekulárně-biologické metody (Molekulární biologie, Molekulárněbiologické metody)

Kde se uplatníš:

  • organizace zabývající se péčí o životní prostředí a volně žijící živočichy, záchranné stanice, záchranné chovy, správy národních parků a CHKO
  • orgány ochrany přírody (odbory životního prostředí na krajských a obecních úřadech, Česká inspekce životního prostředí)
  • diagnostické laboratoře a laboratoře zaměřené na analýzy v rámci ochrany životního prostředí
  • vědeckovýzkumné organizace zaměřené na oblast zdravotní problematiky volně žijících živočichů a ochrany životního prostředí