EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Bakalářské studijní programy (Bc.) / ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII

Bakalářský studijní program ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII
garant: doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

Zaměření studia

Cílem BSP ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII je připravit odborníky na bakalářské úrovni pro ty úseky potravinového řetězce, kde se potraviny dostávají ke konečnému spotřebiteli ve formě potravin a pokrmů, a to v různých typech zařízení k tomu určených. Zároveň jsou to však odborníci schopní vnímat celou problematiku produkce potravin dle konceptu „od vidlí po vidličku“. Studijní obor reflektuje potřebu zajistit na trhu práce vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast řízení, hodnocení a kontroly kvality a bezpečnosti potravin ve stravovacích provozech.

Kde se můžeš uplatnit?

Zařízení poskytující stravovací služby, potravinářské provozy – výroba potravin a pokrmů, distribuce, skladování, prodej

  • vedoucí provozů a úseku
  • manažer kvality
  • manažer hygieny
  • interní auditor systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin

Dozorová činnosti státních orgánů (SZPI, SVS ČR, ČOI, ...)

  • asistent úředního veterinárního lékaře nebo inspektora
  • inspektor

Laboratoře provádějící analýzy potravin

  • laboratorní a diagnostická činnost

Samostatné podnikání v potravinářství a gastronomii

Průběh studia

Studium BSP ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII je tříleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická laboratorní a provozní cvičení, semináře, konzultace, výuka v potravinářských podnicích a stravovacích provozech, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta, jako např. práce v technologických dílnách, zpracování a prezentace definovaného problému apod. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Státní závěrečná zkouška je z pěti předmětů a obhajoby bakalářské práce.