EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Základní informace o FVHE / Časopisy vydávané fakultou

Časopisy vydávané fakultou

maso

Redakční rada časopisu Maso
vychází v češtině

Předseda: doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. (Steinhauser s.r.o., Tišnov)
Místopředseda: doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA (VETUNI)

Členové:
doc. MVDr. Šárka Bursová, PhD. (VETUNI)

prof. Ing. Petr Pipek, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. (MěVS Praha)
doc Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)
Ing. Katarína Fašiangová, Ph.D. (FIRST FOOD PRODUCTION)
Ing. Ladislav Staruch, Ph.D. (FCHPT STU Bratislava)
MVDr. Radek Slanec (ČSZM)
doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha)
prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D. (UVLF Košice)
doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D. (Jihočeská univerzita České Budějovice)
Ing. Miloš Kavka (SZPI, Brno)
prof. Ing. Jozef Golian, Ph.D. (SPU v Nitre)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)
Ing. Ondřej Král (Kerry Ingredients and Flavour)
Dragan Milićević, DVM, MSc, Ph.D. (Institut of Meat, Hygiene and Technology, Bělehrad)


do roku 2020
od roku 2021

vychází od roku 2011, 2x ročně, a v angličtině
zaměřeno na vědecké publikace a review z oblasti hygieny a technologie potravin

Šéfredaktor: doc. Dani Dordević, MSc., Ph.D. | dordevicd@vfu.cz
Redaktor: doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA | kamenikj@vfu.cz
Předsedkyně redakční rady: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. | steinhauserovai@vfu.cz

Redakční rada:
prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
prof. Ing. Luděk Hřivna, Ph.D.
prof. Ing. František Buňka, Ph.D.
MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D.
doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
prof. Ing. Jozef Golian Ph.D.
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D.
Dr. med. vet. Thiemo Albert, DVM
Ivan Nastasijevic, DVM, MPH, Ph.D.
Assoc. Prof. Dr. Eleni Iossifidou
prof. Hannu Korkeala, DVM, Ph.D, MSocSci
prof. Dr. Rifki Haziroglu