EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Organizační struktura fakulty / Komise, rady a poradní orgány FVHE

Komise, rady a poradní orgány FVHE

 

   Kolegium děkanky

 • Předsedkyně: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
 • Členové:
  prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
  doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
  MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
  MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
  Anna Hrůzová

 

   Komise pedagogická

 • Předsedkyně: doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • Členové:
  prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
  prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
  Ing. Klára Bartáková, Ph.D.
  Mgr. Veronika Doubková, Ph.D.
  Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
  Vojtěch Svatoš

 

   Studentská rada

 • Předsedkyně: Anna Hrůzová
 • Členové:
  Bc. Jan Bedřich
  Bc. Kristýna Klvačová
  Bc. Michaela Toupalíková
  Jiří Martinovič
  Jakub Čerňanský
  Vojtěch Svatoš
  Filip Svoboda
  Eliška Vélová
  Mgr. Simona Ljasovská - do 1. 10. 2023
  Mgr. Šárka Bednaříková - od 1. 10. 2023

 

   Komise pro akreditaci studijních programů

 • Předsedkyně: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
 • Členové:
  prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
  prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
  prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
  prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
  doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
  doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
  doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
  MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

 

   Komise pro výběrová řízení akademických pracovníků

 • Předsedkyně: prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
 • Členové:
  doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
  doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
  doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
  MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

 

   Komise ekonomická

 • Předseda: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
 • Členové:
  prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
  doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
  Ing. Josef Kupčík

 

   Komise pro veterinární vzdělávání

 • Předsedkyně: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
 • Místopředsedkyně: doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • Tajemník: MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
 • Členové:
  prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
  prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
  doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
  doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
  MVDr. Jakub Košťál
  Anna Hrůzová

 

   Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a studiu na FVHE

 • Předseda: MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
 • Místopředseda: Ing. Josef Kupčík
 • Členové:
  Odpadové hospodářství:     Ing. Josef Kupčík
  Chemické látky, ochranné prostředky a oděvy, dezinfekce:      Ing. Klára Bartáková, Ph.D.
  Biologické agens a toxiny:     doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
  Ionizující záření:     Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
  Nakládání s návykovými látkami, prekursory a léčivy:     doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
  Bezpečnost v laboratořích:     doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
  Použití zvířat ve výuce a výzkumu:     MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

 

   Komise pro propagaci

 • Předsedkyně: prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
 • Členové:
  doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
  doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
  Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
  Mgr. Šárka Bednaříková
  Mgr. Kristýna Fejtová
  Anna Hrůzová

 

   Komise pro vnitřní hodnocení

 • Předsedkyně: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
 • Členové:
  prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
  doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM
  doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
  doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
  MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
  MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
  MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.
  Anna Hrůzová