EN
/ 🏠 / KONTAKTY / Mapa areálu

Mapa areálu

 • 1 Rektorát, Karierní a poradenské centrum, Studijní a poradenské centrum, Centrum pro sociální bezpečí, Welcome centre, Centrum pro zahraniční studenty, Podatelna
 • 4 Pavilon profesora Dražana, Klinika chorob přežvýkavců a prasat (Oddělení chorob prasat), Klinická laboratoř pro velká zvířata
 • 5 Jízdárna
 • 6 Institut celoživotního vzdělávání
 • 7 Pavilon profesora Klobouka, Klinika chorob koní, Klinika chorob přežvýkavců a prasat (Oddělení chorob přežvýkavců), Simulační centrum pro velká zvířata, Posluchárna velká, Posluchárna malá
 • +  Ambulance a pohotovost pro velká zvířata
 • 10 Ústav tělesné výchovy a sportu
 • 11 Akreditovaný zvířetník Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie
 • 12 Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie 2360 (Oddělení hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků, oddělení gastronomie), Posluchárna hygieny potravin velká
 • 13 Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie 2360 (oddělení hygieny a technologie masa a masných výrobků), Posluchárna hygieny potravin malá
 • 14 Ordinace humanních lékařů - Stomatologická ambulance
 • 15 Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie 2420
 • 18 MUNI - Farmaceutická fakulta
 • 19 Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie 2420 (Pavilon slepic)
 • 22 Ústav farmakologie a farmacie, Ústav genetiky, CEITEC
 • 23 Ubytovací a stravovací centrum
 • 24 Děkanát a studijní oddělení FVHE, Děkanát a studijní oddělení FVL, Studijní a informační středisko - knihovna, Institut celoživotního vzdělávání, Rektorát - prorektor pro vzdělávání, Ústav cizích jazyků, Ústav dějin veterinárního lékařství
 • 25 Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel 2190
 • 28 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, Ústav patologické morfologie a parazitologie, Posluchárna patologie
 • 29 Aula
 • 30 Centrum informačních technologií
 • 31 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat 2150, Posluchárna biologie
 • 32 Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství 2410, Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu 2210, Posluchárna ochrany zvířat
 • 33 Ústav patologické morfologie a parazitologie
 • 34 Ústav anatomie, histologie a embryologie, Ústav fyziologie, Výuková porážka jatečných zvířat, Posluchárna anatomie
 • 35 Vrátnice
 • 43 Pavilon klinik malých zvířat, Klinika chorob psů a koček, Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, Klinická laboratoř pro malá zvířata, Simulační centrum pro malá zvířata, Posluchárna PKMZ, Ordinace humanních lékařů: Ambulance praktického lékaře, Gynekologie, Endokrinologie, Plicní ambulance
 • +  Ambulance a pohotovost pro malá zvířata
 • 44 MUNI - Farmaceutická fakulta
 • 45 MUNI - Farmaceutická fakulta
 • 46 Provozní centrum pro studenty