EN
/ Homepage / Novinky a události / Maso jako pokrm 2022

Maso jako pokrm 2022

Nová kniha "Maso jako pokrm" vznikla spoluprací Veterinární univerzity Brno s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Josef Kameník a kol. shromáždili data získaná během tříletého výzkumu a vytvořili tak ojedinělý komplexní soubor, který svým rozsahem nemá obdoby. Tato monografie pojednává o hmotnostních ztrátách vybraných druhů mas při různých druzích tepelných úprav a je určena pro široký okruh zájemců jako jsou provozovatelé potravinářských podniků, pracovníci kontrolních orgánů, analytických laboratoří nebo pro výzkumnou či edukační činnost.

(Tato kniha vznikla na základě projektu QK1920190 Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy v rámci programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ.)