EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Bakalářské studijní programy (Bc.) / BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN / Podmínky přijímacího řízení BSP BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN

Podmínky přijímacího řízení BSP BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN

Termín pro podání přihlášky: do 30. dubna 2023

Kontakt:
Zdeňka Fejtová
Tel: +420 54156 2798
e-mail: fejtovaz@vfu.cz

Adresa:
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379

Přijímací řízení probíhá na základě posouzení prospěchu ze SŠ

  • posuzuje se prospěch ze závěrečných vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a vysvědčení z 1. pololetí 4. ročníku

 

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVINZDE

Součástí E-přihlášky je:

Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení – doložte co nejdříve po složení maturitní zkoušky

 

Počet přijímaných studentů: 48

Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním programu studuje.

Žádáme uchazeče, aby v rámci svých aktivit nad rámec středoškolské činnosti zasílali pouze kopie dokladů zaměřených do oblasti vzdělávání příslušného studijního programu viz. Podmínky přijímacího řízení.