EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Studijní programy / Magisterský studijní program (MVDr.) / Podmínky přijímacího řízení MSP VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE

Podmínky přijímacího řízení MSP VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE

Termín pro podání přihlášky: do 30. dubna 2023

Termín konání přijímací zkoušky do MSP: 20. a 21. 6. 2023

Kontakt:
Sylva Řezáčová

Tel: +420 54156 2797
e-mail: rezacovas@vfu.cz

Adresa:
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení probíhají formou testů z biologie a chemie.

  • přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia a současně složili maturitní zkoušku z českého jazyka (neplatí pro uchazeče, kteří již neúspěšně tento studijní program studovali)
  • přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou v akademickém roce 2022/23 v rámci Národních srovnávacích zkoušek v testu obecných studijních předpokladů percentil 75 nebo vyšší
  • přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou v akademickém roce 2022/23 v rámci Národních srovnávacích zkoušek v testu z biologie nebo chemie percentil 80 nebo vyšší

Podmínky přijímacího řízení pro magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE - ZDE

Součástí E-přihlášky je:

 Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení – doložte co nejdříve po složení maturitní zkoušky

 

Počet přijímaných studentů: 144

Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním programu studuje.

Žádáme uchazeče, aby v rámci svých aktivit nad rámec středoškolské činnosti zasílali pouze kopie dokladů zaměřených do oblasti vzdělávání příslušného studijního programu viz. Podmínky přijímacího řízení.

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ VETUNI - bližší informace ZDE

  • rozsah kurzu: 84 výukových hodin (celkem 14 soustředění)
  • termín: listopad až duben, každou druhou sobotu vždy od 9.00 hod do 14.00 hod. online na platformě MS Teams
  • pro zdokonalení znalostí z biologie a chemie
  • kurz pořádá Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, kde také získáte bližší informace (obracejte se na paní Varmužkovou: tel. 541 562 092, e-mail: varmuzkovam@vfu.cz).

 

Bližší informace ohledně Národních srovnávacích zkoušek ZDE