EN
/ Homepage / STUDENTI / Rozpis výuky

Rozpis výuky

 

 

Akademický rok 2023/2024 začíná 1. 9. 2023 a končí 31. 8. 2024

Akademický rok 2024/2025 začíná 1. 9. 2024 a končí 31. 8. 2025

ROZVRHY SI KAŽDÝ STUDENT NAJDE V IS STAG

Zimní semestr 2023/2024

1. - 5. rok studia – magisterský studijní program
1. - 3. rok studia – bakalářský studijní program
1. - 2. rok studia – navazující magisterský studijní program

Termín Akce
   01. 09. 2023 – 08. 09. 2023    zápisy ke studiu
   11. 09. 2023 – 08. 12. 2023    výuka (13 týdnů)
   11. 12. 2023 – 29. 12. 2023    studijní volno
   02. 01. 2024 – 09. 02. 2024    zkouškové období (6 týdnů)
   12. 02. 2024 – 16. 02. 2024    zimní prázdniny

 

Letní semestr 2023/2024

1. - 5. rok studia – magisterský studijní program
1. - 2. rok studia – bakalářský studijní program
1. rok studia – navazující magisterský studijní program

Termín Akce
   19. 02. 2024 – 24. 05. 2024    výuka (14 týdnů)
   27. 05. 2024 – 04. 07. 2024    zkouškové období (6 týdnů)
   08. 07. 2024 – 31. 08. 2024    prázdniny (8 týdnů)

Časový plán blokové výuky v letním semestru (2023/2024)

Zvláštní rozpis výuky platí pro:

Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musejí být zapsány v IS STAG s datem vykonání nejpozději do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých roků studia.