EN
/ Homepage / STUDENTI / Zápisy ke studiu

Zápisy ke studiu

Řádná výuka v akademickém roce 2024/2025 na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VETUNI bude zahájena podle platných rozvrhů v pondělí 09. září 2024

Zápisy do jednotlivých ročníků studia na FVHE se uskuteční podle následujícího rozpisu:

   Magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok     26. srpna 2024     09:00 - 12:00     Pavilon prof. Lenfelda
    2. rok     02. září    2024     09:00 - 12:00     Pavilon prof. Lenfelda
    3. rok     03. září    2024     09:00 - 12:00     Pavilon prof. Lenfelda
    4. rok     02. září    2024     13:00 - 15:00     Pavilon prof. Lenfelda
    5. rok     03. září    2024     13:00 - 15:00     Pavilon prof. Lenfelda
    6. rok     22. srpna 2024     10:00 - 12:00     Pavilon prof. Lenfelda

 

    Bakalářský studijní program VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok     30. srpna 2024     09:00 - 12:30
    Pavilon prof. Lenfelda
    2. rok     04. září    2024     09:00 - 12:00     poč. cvičebna SIC
    3. rok     04. září    2024     12:30 - 15:30     poč. cvičebna SIC

 

    Bakalářský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok     29. srpna 2024     09:00 - 12:30
    poč. cvičebna SIC
    2. rok     02. září    2024     09:00 - 12:00     poč. cvičebna SIC
    3. rok     02. září    2024     12:30-15:30     poč. cvičebna SIC

 

    Bakalářský studijní program ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok          
    
    2. rok     04. září 2024     09:00 - 11:00     SIC - 2. NP/zasedací místnost děkanátu FVHE, č. 212
    3. rok     04. září 2024     11:00-13:00     SIC - 2. NP/zasedací místnost děkanátu FVHE, č. 212

 

    Bakalářský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok     28. srpna 2024     09:00 - 12:30
    budova č. 31 - posluchárna biologie, místnost č. 104
    2. rok     02. září    2024     09:00 - 12:30     budova č. 31 - posluchárna biologie, místnost č. 104
    3. rok     03. září    2024     09:00 - 12:30     budova č. 31 - posluchárna biologie, místnost č. 104

 

    Bakalářský studijní program ZDRAVÍ ŽIVOČICHŮ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok     28. srpna 2024     09:00 - 11:00
     Pavilon prof. Lenfelda
    2. rok     05. září    2024     09:00 - 11:00
     Pavilon prof. Lenfelda
    3. rok               

 

    Navazující magisterský studijní program VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok          
    
    2. rok               

 

    Navazující magisterský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok     28. srpna 2024     09:00 - 12:00
    poč. cvičebna SIC
    2. rok     03. září    2024     09:00 - 12:00     poč. cvičebna SIC

 

    Navazující magisterský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok     29. srpna 2024     09:00 - 12:00
    budova č. 31 - posluchárna biologie, místnost č. 104
    2. rok     04. září    2024     09:00 - 12:00     budova č. 31 - posluchárna biologie, místnost č. 104

 

    Navazující magisterský studijní program ZDRAVÍ ŽIVOČICHŮ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok          
    
    2. rok               

 

U zápisu studenti 1. ročníku předloží:

  • doklad o zaplacení částky 350,- Kč na mezinárodní průkaz studenta vysoké školy - ISIC karta (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 42900, specifický symbol = oborové číslo z E-přihlášky, konkrétní platební předpis bude vidět v platbách u E-přihlášky)
  • 1 ks podepsané barevné fotografie (průkazové foto)

U zápisu studenti ostatních ročníků předloží:

  • GRAFICKÝ LIST A - kde máte uvedeny splněné a nesplněné zkoušky; vytiskněte, podepiště a přineste s sebou na zápis
  • v případě nespárování platby 300,- Kč v IS STAG za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 42900, specifický symbol – údaj z platebního příkazu z portálu IS STAG), je nutné předložit doklad o úhradě této částky
  • Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musí být zapsány v IS STAG s datem vykonání do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých ročníků.

Formuláře