EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Organizační struktura fakulty / Sekce a ústavy / 2150 - Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat / Další aktivity ústavu

Další aktivity ústavu

Zaměření Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat byl do současné podoby konstituován v září roku 2000. Jeho pracoviště jsou nyní umístěny v budovách č. 31 a 22. Ústav zajišťuje výuku povinných (např. biologie, biofyzika, zoologie) a povinně volitelných (např. ornitologie, nemoci volně žijících zvířat, molekulární biologie v hygieně potravin) předmětů pregraduálního studia pro obě fakulty.
Akademičtí pracovníci, studenti, projektoví vědečtí pracovníci, technici a laborantky jsou soustředěni k zajištění výzkumu do několika pracovišť:

  • Centrum telemetrických studií (vedoucí prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.)
  • Entomologická laboratoř (vedoucí prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.)
  • Laboratoř biofyziky (vedoucí prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.)
  • Laboratoř molekulární biologie (vedoucí Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.)
  • Laboratoř pro výzkum antibiotické rezistence (vedoucí doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.)
  • Laboratoř chorob volně žijících zvířat (vedoucí prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.)
  • Laboratoř monitoringu patogenů (vedoucí doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.)

 

Ústav se podílí na zabezpečení: