EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Organizační struktura fakulty / Sekce a ústavy

Sekce a ústavy

Pedagogická, vědecko-výzkumná, případně další činnost se uskutečňuje v sekcích na ústavech fakulty a v účelových zařízeních fakulty. Sekci řídí vedoucí sekce. Ústav řídí přednosta ústavu. Přednostu ústavu zastupuje zástupce přednosty ústavu. Na ústavech působí profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a ostatní pracovníci. Ústavy se člení na oddělení.

Sekce biologie, ekologie, chorob volně žijících zvířat, zvěře ryb a včel

  • Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat 2150
  • Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel 2190

Sekce chovu a ochrany zvířat a veřejného veterinárního lékařství

  • Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství 2410
  • Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie 2420

Sekce hygieny a technologie potravin

  • Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie 2360
  • Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu 2210

Fakultní porážka

Ústav dějin veterinárního lékařství 0120