EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Organizační struktura fakulty / Sekce a ústavy / 2150 - Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat / Organizační struktura ústavu

Organizační struktura ústavu

v akademickém roce 2023/2024


Zaměstnanci
   Akademičtí pracovníci
   Profesoři    Docenti
   prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. (budova č. 31, místn. 204)    doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. (budova č. 31, místn. 318)
   prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. (budova č. 31, místn. 304)    doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. (budova č. 22, místn. 315)
   prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. (budova č. 31, místn. 307)  
   prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. (budova č. 31, místn. 221)    
       
   Odborní asistenti    Asistenti
   Mgr. Branka Bilbija, Ph.D. (budova č. 31, místn. 202)    Mgr. Šimon Krejčí (budova č. 31, místn. 405)
   Mgr. Marek Dostál, Ph.D. (budova č. 31, místn. 405)   
   Mgr. Veronika Oravcová, Ph.D. (budova č. 22) (MD)    
   Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D. (budova č. 31, místn. 206)    
   MVDr. Michal Přibyl, Ph.D. (budova č. 31, místn. 309)  
   
   Neakademičtí pracovníci
   Laboranti    Sekterářka
   Taťána Janová (budova č. 31, místn. 106)    Marta Křenová (budova č. 31, místn. 306)
   Vitalii Starenko    Ostatní zaměstnanci
   Mgr. Jan Škrábal
   Zhanna Bretterová (budova č. 31, místn. 007)
   Mgr. Žaneta Živčicová (budova č. 31, místn. 205)    Maria Claudia Kyseláková
       Andrea Suchyňová (budova č. 31, místn. 007)
     

Studenti doktorských studijních programů
   Prezenční forma    Kombinovaná forma
   1. ročník     3. ročník
   Mgr. Kristína Krúteková (školitel doc. Dolejská)     Mgr. Simona Ovčiariková (školitel prof. Literák) - přerušené studium
   Mgr. Kristýna Opavská (školitel prof. Široký)
   
   Mgr. Hana Pavelková (školitel doc. Bártová)
    5. ročník
   Mgr. Kristýna Plšková (školitel prof. Sychra)
    PharmDr. Petra Šišmová (školitel doc. Dolejská) - přerušené studium
   Mgr. Annabella Maria Schmiedová (školitel prof. Sychra)  
   Mgr. Marek Schneider (školitel prof. Sychra)   
   MVDr. Lucie Zelindová (školitel Mgr. Papoušek)    
      
   2. ročník    
   Mgr. Edita Kozlíková (školitel doc. Bártová)
   
   Ing. Markéta Ryšavá (školitel doc. Dolejská)  
   Mgr. Jan Škrábal (školitel prof. Literák)
   
       
   3. ročník     
   Ing. Pavla Bondarenko (školitel prof. Široký)    
   Mgr. Jarmila Laušová (školitel doc. Dolejská)  
   Mgr. Michaela Růžičková (školitel Mgr. Papoušek)  
   MVDr. Nikola Tománková (školitel doc. Bártová) - přerušené studium  
   Mgr. Žaneta Živčicová (školitel prof. Široký)  
       
   4. ročník
   
   Mgr. Šimon Krejčí (školitel prof. Literák)    
       
   5. ročník    
   Mgr. Tomáš Nohejl (školitel doc. Dolejská)