EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Organizační struktura fakulty / Sekce a ústavy / 2150 - Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat / Výuka

Výuka

Pregraduální studium: povinné předměty ZS

Předmět Garant
Bakalářská práce I. a III. - český bak. studijní program FVHE  
Biofyzika (1. ročník) - český a anglický mag. studijní program FVHE a FVL prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Biologie (1. ročník) - český a anglický mag. studijní program FVHE a FVL prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Biologie (1. ročník) - český bak. studijní program FVHE doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
Biologie a molekulárně biologické metody (1. ročník) - český bak. studijní program FVHE prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Biologie zvířat (1. ročník) - český bak. studijní program FVHE prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Biologie zvířat (1. ročník) - anglický bak. studijní program FVHE prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
Diplomová práce I. a III. - český navazující mag. studijní program FVHE  

Pregraduální studium: povinně volitelné předměty ZS

Předmět Garant
Parazitologie potravin (3. ročník) - český a anglický bak. studijní program FVHE prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
Nemoci volně žijících zvířat (4. a 5. ročník) - český a anglický mag. studijní program FVHE a FVL prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
Veterinární zoologie (1. ročník) - český bak. studijní program FVL prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Pregraduální studium: povinné předměty LS

Předmět Garant
Bakalářská práce II. a IV. - český bak. studijní program FVHE  
Bakalářská práce  - literární poznatky (1. ročník) - český bak. studijní program FVHE doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
Diplomová práce II. a IV. - český navazující mag. studijní program FVHE  
Diplomová práce II. - literární poznatky (1. ročník) - český navazující mag. studijní program FVHE doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
Laboratorní vyšetřování vzorků III. - molekulární analýza (2. ročník) - český bak. studijní program FVHE Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.
Zoologie (1. ročník) - český a anglický bak. a mag. studijní program FVHE a FVL prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Pregraduální studium: povinně volitelné předměty LS

Předmět Garant
Akvaristika (2. ročník) - český bak. studijní program FVHE prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Antibiotická rezistence (4. ročník) - český mag. studijní program FVHE Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.
Laboratorní diagnostika: molekulární genetika v ochraně zvířat (1. ročník) - český navazující mag. studijní program FVHE Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.
Chov exotických zvířat (2. ročník) - český bak. studijní program FVHE prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
Molekulárně biologická analýza potravin (2. ročník) - český bak. studijní program FVHE Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.
Ochrana zvířat kontinentů (1. ročník) - český navazující mag. studijní program FVHE prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
Ochrana zvířat moří a oceánů (1. ročník) - český navazující mag. studijní program FVHE prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
Ornitologie (2. ročník) - český bak. studijní program FVHE prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Postgraduální studium

Předmět Garant
Biologie a zoologie ve vědě a výzkumu - český a anglický dok. studijní program prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Metody práce ve výzkumu - český a anglický dok. studijní program prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Molekulární biologie ve vědě a výzkumu - český a anglický dok. studijní program doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
Nákazy zvířat ve vědě a výzkumu - český a anglický dok. studijní program prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Patologická morfologie a parazitologie ve vědě a výzkumu - český a anglický dok. studijní program prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
Radiobiologie - český dok. studijní program prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

 

Seznam zkratek: LS = letní semestr; ZS = zimní semestr
bak. = bakalářský; mag. = magisterský, dok. = doktorský