EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Věda a výzkum / Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Strategickým záměrem FVHE je posilovat postavení fakulty v oblasti mezinárodní spolupráce ve smyslu otevřené evropské vzdělávací instituce, která zejména v rámci evropského vysokoškolského prostoru spolupůsobí v organizacích ovlivňujících evropské univerzitní vzdělávání, má mezinárodní uznání na úrovni mezinárodní evaluace/akreditace a je řazena mezi prestižní evropské veterinární instituce splňující podmínky evropské směrnice o uznávání odborných kvalifikací.

European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)

FVHE se podílí na činnosti evropských univerzitních asociací, zejména European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), kde se podílela na vytváření koncepce dalšího rozvoje veterinárního vzdělávání v Evropě.

Veterinary Network of European Students and Staff Transfer (VetNEST)

FVHE pokračuje v uskutečňování mezinárodní spolupráce také v rámci sítě Veterinary Network of European Students and Staff Transfer (VetNEST), která organizuje mobility v rámci programu Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS). V této síti jsou sdruženy veterinární univerzity se sídlem v Brně (Česká republika), Košicích (Slovenská republika), Vídni (Rakousko), Budapešti (Maďarsko), Lublani (Slovinsko), Záhřebu (Chorvatsko), Wroclavi (Polsko), Sarajevu (Bosna a Hercegovina), Bělehradě (Srbsko), Skopji (FYR of Macedonia) a Tiraně (Albánie).

Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

FVHE se podílí prostřednictvím Komory veterinárních lékařů ČR (KVL ČR) na činnosti Federation of Veterinarians of Europe (FVE), prostřednictvím níž působí European Union of European Veterinary Hygienists (EUVH). VETUNI je dále členem Evropské asociace veterinárních lékařů působících v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu (European Veterinarians in Education, Research and Industry – EVERI), na pravidelných jednáních se účastní zástupce FVHE.


Mezinárodní programy a mobility

FVHE tradičně organizuje mezinárodní měsíční letní školu zaměřenou na hygienu potravin Letní škola Hygiena potravin – „Summer School of Food Hygiene", které se pravidelně účastní studenti z Řecka, Chorvatska, Rumunska či Polska.
Další velkou finanční podporu mobilit přináší Interní mobilitní agentura (IMA) VETUNI, kterou lze hradit náklady týkající se projektů mobility studentů bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu, magisterského studijního programu a studentů doktorského studijního programu.

Pro bližší informace o možnostech mobilit kontaktujte proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy FVHE (hostovskym@vfu.cz) nebo navštivte stránky Sekretariátu prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

Mezinárodní spolupráce FVHE a podíl na bilaterálních dohodách tabulka (PDF)

VETUNI ERASMUS+ novinky a příležitosti LÉTO 2022 // news and opportunities SUMMER 2022

Vážení kolegové, vážení zaměstnanci VETUNI, vážení studenti VETUNI!

Jak jistě víte, že letos program ERASMUS slaví 35 let své existence, navíc Evropa označila tento rok jako Evropský rok mládeže.

S velkou radostí Vám proto chceme sdělit dobrou zprávu, kterou jsme obdrželi od Národní agentury (DZS) nyní v červnu, a ta se týká schválení grantu K131 Výzva 2022; o tento grant na mobility do zahraničí VETUNI žádala letos v únoru a uspěli jsme!

V této souvislosti Vám již nyní v dostatečném předstihu avizujeme, že VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ERASMUS pro vstup do zahraničních mobilit bude vyhlášeno v září; toto výběrové řízení bude otevřené všem studentům VETUNI a to včetně studentů prvého ročníku, včetně studentů anglického programu i všech absolventů VETUNI, kdy od jejich absolutoria neuplynul rok (365 dnů), a také pro všechny učitele a všechny zaměstnance VETUNI.

Nezapomeňte sledovat tu část VETUNI webu, která se věnuje informacím ERASMUS, tj. link ZDE

Více informací také zde: VETUNI ERASMUS+ novinky a příležitosti LÉTO 2022


Mezinárodní projekty

Zahraniční projekty na FVHE jsou důležitou součástí vědecké a výzkumné činnosti pracovníků a jsou nejen zdrojem finančních projektů, ale také podstatnou prioritou v rámci internacionalizace.

Příklady zahraničních projektů na FVHE:

  • Practice-led innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other livestock sector - HORIZONT 2020, prof. Večerek and prof. Voslářová, FVHE, UVPS Brno in cooperation with University of Bristol, United Kingdom, University of Exeter, United Kingdom, ADAS UK Ltd, United Kingdom, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain, Wageningen University and Research Center, Netherlands and through, 2014-2017
  • Lump Sum related to the Visegrad/V4EaP Scholarship - International Visegrad Funds, Mgr. Stanislav Kolenčík, FVHE, UVPS Brno, 2017
  • Identifying context-dependent pathogenesis-related genes involved in white-nose syndrome - project SARRFO (Species at Risk Stewardship Fund), prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. Dipl. ECZM, FVHE, UVPS Brno in cooperation with Trent University, Canada, 2018
  • International Academic Partnerships - NAWA - under the Polish National Agency for Academic Exchange, Ing. Martin Král, Ph.D. Asoc. Prof. Matej Pospiech, FVHE, UVPS Brno in cooperation with prof. Józef Hernik, Agricultural University of Kraków, Poland, 2019
  • Quality of traditional specialities garanteed in Visegrad Group - International Visegrad Funds, Asoc. Prof. Matej Pospiech, FVHE, UVPS Brno in cooperation with University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia; Agricultural University of Kraków, Poland and University of Veterinary Medicine Budapest, Hungary, 2015-2018