EN
/ Homepage / UCHAZEČI / Přijímací řízení

Přijímací řízení

Otevřeli jsme přihlášky do 2. kola přijímacího řízení. Přihlášky můžete podávat do 31. 7. 2024. Tak neváhejte a přidejte se k nám ❤. 


Podmínky přijímacího řízení do studijních programů FVHE na akademický rok 2024/25 pro 2. kolo:

Adresa:
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno


Bakalářské studijní programy - zisk titulu Bc.

Poplatek: 300 Kč

 • prospěch ze SŠ (ze čtyř ročníků studia – 1., 2., 3. závěrečné vysvědčení a 4. pololetní vysvědčení) – max. možný celkový počet získaných bodů je 20
 • + mimořádné aktivity nad rámec SŠ – soutěže, odborné práce, kurzy atd. týkající se problematiky vybraného studijního programu – lze získat 0-20 bodů podle významnosti
 • doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 31. 7. 2024

 


Přihlášky na FVHE můžete podávat do 30. 4. 2024. Tak neváhejte a přidejte se k nám ❤.


Podmínky přijímacího řízení do studijních programů FVHE na akademický rok 2024/25 pro 1. kolo:

 

Adresa:
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno


Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie – zisk titulu MVDr.

Poplatek: 500 Kč

 • přijímací test z biologie a chemie v rozsahu učební látky pro gymnázia (doba trvání 120 minut, 37 otázek z každého předmětu) – max. možný celkový počet získaných bodů je 74
 • Termín konání přijímací zkoušky do MSP VHE: 18. a 19. 6. 2024

přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří:

 • dosáhli průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř roků studia SŠ ­­
 • dosáhnou v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ, Scio) v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil rovný nebo vyšší 75
 • dosáhnou v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ, Scio) v testu Biologie nebo Chemie percentil rovný nebo vyšší 80

– tito uchazeči získávají maximální počet bodů, tj. 94

 • prospěch ze SŠ (ze čtyř ročníků studia – 1., 2., 3. závěrečné vysvědčení a 4. pololetní vysvědčení) – max. možný celkový počet získaných bodů je 20
 • + mimořádné aktivity nad rámec SŠ – soutěže, odborné práce, kurzy atd. týkající se problematiky vybraného studijního programu – lze získat 0-20 bodů podle významnosti
 • doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 28. 6. 2024

PŘÍPRAVNÝ KURZ VETUNI - bližší informace ZDE

 • rozsah kurzu: 90 výukových hodin (celkem 15 soustředění)
 • termín: listopad až květen, online na platformě MS Teams
 • pro zdokonalení znalostí z biologie a chemie
 • kurz pořádá Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, kde také získáte bližší informace (obracejte se na paní Markétu Jandekovou: tel. 541 562 092, e-mail: jandekovam@vfu.cz).

Bližší informace ohledně Národních srovnávacích zkoušek ZDE


Bakalářské studijní programy - zisk titulu Bc.

Poplatek: 300 Kč

 • prospěch ze SŠ (ze čtyř ročníků studia – 1., 2., 3. závěrečné vysvědčení a 4. pololetní vysvědčení) – max. možný celkový počet získaných bodů je 20
 • + mimořádné aktivity nad rámec SŠ – soutěže, odborné práce, kurzy atd. týkající se problematiky vybraného studijního programu – lze získat 0-20 bodů podle významnosti
 • doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 28. 6. 2024

Navazující magisterské studijní programy - zisk titulu Mgr.

Poplatek: 300 Kč

 • prospěch z  (ze všech ročníků studia mimo SZZ) – max. možný celkový počet získaných bodů je 50
 • + mimořádné aktivity nad rámec VŠ – konference, soutěže, vědecké a odborné publikace atd. – lze získat 0-20 bodů podle významnosti
 • doložení vysokoškolského diplomu a diploma supplementu nejpozději do 12. 7. 2024