EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Věda a výzkum / Konference / Sborníky z konferencí

Sborníky z konferencí

Konference probíhající každoročně

Hygiena a technologie potravin, Lenfeldovy a Höklovy dny

Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí

Konference studentské vědecké a odborné činnosti

Konference probíhající 1x za dva roky

Kábrtovy dietetické dny