EN
/ Homepage / STUDENTI / Doktorské studium / Studijní plány původních DSP

Studijní plány původních DSP

platné do r. 2024

 

Hygiena a technologie potravin /
Food Hygiene and Processing Technology
Semestr    Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1    Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2    Chemie potravin zkouška 30
3    Mikrobiologie potravin zkouška 30
4    Výživa člověka*/ Hygiena a technologie masa a masných výrobků*/ Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků*/
   Veterinární hygienický dozor*/ Nákazy zvířat*/ Prohlídka jatečných zvířat a masa*/ Hygiena a technologie vegetabilních
   produktů*/ Hygiena drůbežích produktů*/ HACCP*
zkouška 30
5    Anglický jazyk zkouška 10
6    Sepsání disertační práce obhajoba 30
7    Hygiena a technologie potravin zkouška** 30
   Další aktivity (od 1. semestru studia) min. 20
   Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40

*Povinně volitelný předmět
**Státní doktorská zkouška


Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií /
Nutrition and Dietetics of Farm Animals and Hygiene of Food of Plant Origin
Semestr    Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1    Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2    Veterinární biochemie zkouška 30
3    Fyziologie zkouška 30
4    Toxikologie*/ Farmakologie*/ Veterinární ekologie*/ Analytická chemie*/ Zoohygiena*/ Hygiena a technologie
   vegetabilních produktů*/ Výživa člověka*
zkouška 30
5    Anglický jazyk zkouška 10
6    Sepsání disertační práce obhajoba 30
7    Výživa a dietetika zvířat zkouška** 30
   Další aktivity (od 1. semestru studia) min. 20
   Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40

*Povinně volitelný předmět
**Státní doktorská zkouška


Veterinární ekologie /
Veterinary Ecology
Semestr    Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1    Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2    Odpady potravinářské výroby*/ Odpady z chovů hospodářských zvířat* zkouška 30
3    Veterinární ekotoxikologie*/ Veterinární toxikologie* zkouška 30
4    Ekologická legislativa*/ Nákazy zvířat*/ Patologická morfologie*/ Radiobiologie*
zkouška 30
5    Anglický jazyk zkouška 10
6    Sepsání disertační práce obhajoba 30
7    Veterinární ekologie zkouška** 30
   Další aktivity (od 1. semestru studia) min. 20
   Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40

*Povinně volitelný předmět
**Státní doktorská zkouška


Veterinární biochemie, chemie a biofyzika /
Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics
Semestr    Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1    Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2    Fyziologie zkouška 30
3    Veterinární biochemie*/ Veterinární chemie*/ Veterinární biofyzika*/ Biologie*/ Radiobiologie*/ Chemie potravin* zkouška 30
4    Analytická chemie
zkouška 30
5    Anglický jazyk zkouška 10
6    Sepsání disertační práce obhajoba 30
7    Veterinární chemie*/ Veterinární biochemie*/ Veterinární biofyzika* zkouška** 30
   Další aktivity (od 1. semestru studia) min. 20
   Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40

*Povinně volitelný předmět
**Státní doktorská zkouška


Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad /
Diseases of Wild and ZOO Animals
Semestr    Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1    Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2    Patologická morfologie zkouška 30
3    Nákazy zvířat zkouška 30
4    Výživa a dietetika zvířat*/ Toxikologie a farmakologie*/ Mikrobiologie a imunologie*/ Veterinární ekologie*/
   Parazitologie*
zkouška 30
5    Anglický jazyk zkouška 10
6    Sepsání disertační práce obhajoba 30
7    Choroby zvěře, volně žijících zvířat zoozvířat, ryb a včel zkouška** 30
   Další aktivity (od 1. semestru studia) min. 20
   Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40

*Povinně volitelný předmět: 
**Státní doktorská zkouška


Veterinární toxikologie a toxikologie potravin /
Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff
Semestr    Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1    Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2    Chemie* /Chemie potravin* zkouška 30
3    Výživa zvířat*/ Patologická fyziologie*/ Patologická anatomie*/ Výživa člověka* zkouška 30
4    Soudní veterinární lékařství*/ Potravinářská legislativa*
zkouška 30
5    Anglický jazyk zkouška 10
6    Sepsání disertační práce obhajoba 30
7    Veterinární toxikologie*/ Toxikologie potravin* zkouška** 30
   Další aktivity (od 1. semestru studia) min. 20
   Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40

*Povinně volitelný předmět
**Státní doktorská zkouška


Veřejné veterinářství a ochrana zvířat /
Veterinary Public Health and Animal Protection
Semestr    Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1    Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2    Nákazy zvířat*/ Veterinární ekologie* zkouška 30
3    Veterinární hygienický dozor*/ Veterinární legislativa* zkouška 30
4    Veterinární toxikologie*/ Výživa zvířat*/ Veterinární statistika*
zkouška 30
5    Anglický jazyk zkouška 10
6    Sepsání disertační práce obhajoba 30
7    Veřejné veterinární lékařství*/ Ochrana zvířat* zkouška** 30
   Další aktivity (od 1. semestru studia) min. 20
   Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40

*Povinně volitelný předmět
**Státní doktorská zkouška