EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Organizační struktura fakulty / Sekce a ústavy / 2190 - Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel / Výzkum

Výzkum

Tvůrčí činnost ústavu

Výzkum ústavu se v obecné rovině zaměřuje na studium interakce mezi hostitelem (zvěř, ryby, včely) a patogenními agens (mikroorganismy a paraziti), případně abiotickými faktory životního prostředí (antropogenní a přirozené toxiny a polutanty). Studovány jsou také obranné mechanismy hostitelů a molekulární patologie infekcí. Pozornost je věnována koinfekcím a koexpozicím. V návaznosti na identifikaci patogenů jsou hledány a navrhovány účinné ozdravné a kontrolní postupy v chovech zvěře, ryb, včel, i zoozvířat.
Konkrétně se věnujeme např. těmto oblastem:

 1. virová, bakteriální a parazitární onemocnění v chovech kapra obecného a lososovitých ryb
 2. účinnost léčiv proti varroáze včel
 3. studium nosemové nákazy včel
 4. virová a plísňová onemocnění obojživelníků a plazů s potenciálem ohrožovat jejich biodiverzitu
 5. nemoci netopýrů
 6. fyziologie hibernace a vliv mnohočetných stresorů na hibernanty
 7. ekologie zoonotických agens a jejich výskyt u zvěře
 8. využití buněčných kultur derivovaných z různých orgánů a tkání zvěře, ptáků a netopýrů pro testování toxických látek a jako model infekce in vitro
 9. nemoci pernaté zvěře, např. koroptve polní
 10. intoxikace dravců
 11. nežádoucí účinky cyanotoxinů na ryby, obojživelníky a ptáky
 12. ekotoxikologické využití bezobratlých a rostlin k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a veterinárních komodit a jejich ochraně před kontaminací cizorodými látkami.

Řešení těchto témat bylo podpořeno projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR, Grantové agentury ČR, Interní grantovou agenturou VETUNI, Interní tvůrčí agenturou VETUNI a institucionálním výzkumem.

Získané projekty

Agentura: National Science Fund, Ministry of Education and Science, Bulgaria
Název projektu: The role of the cave-dwelling bats as a vector and reservoir of the European lyssaviruses in Bulgaria
Spoluřešitel: prof. Pikula, FVHE VFU Brno
Doba realizace: 2020-2021

Agentura: TAČR
Název projektu: Ochrana biodiverzity obojživelníků v souvislosti s invazemi nových infekčních nemocí
Spoluřešitel: Dr. Vojtech Baláž, FVHE VFU Brno
Doba realizace: 2020 (33 měsíců)

Agentura: NAZV
Název projektu: Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného – diagnostika a prevence
Spoluřešitel: doc. Palíková, FVHE VFU Brno
Doba realizace: 2017-2021

Agentura: GAČR
Název projektu: Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorů
Hlavní řešitel: prof. Pikula,  FVHE VFU Brno
Doba realizace: 2017-2019

Agentura: ITA VETUNI
Název projektu: Aktuální choroby volně žijících zvířat: od patogenů k cílovým makroorganismům
Spoluřešitel: prof. Pikula, FVHE VFU Brno
Doba realizace: 2019

Smluvní výzkum 2019:
Smlouva o spolupráci při sledování zdravotního stavu ryb v rybnících Rybářství Hodonín s.r.o.
Hlavní řešitel: VFU Brno – doc. Palíková

Smlouva o spolupráci při sledování zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích a  rybochovných objektech Povodí Moravy, s.p.
Hlavní řešitel: VFU Brno – doc. Palíková

Řešené a obhájené projekty:

 • Vliv cyanotoxinů po opakované expozici na raná vývojová stádia a starší věkové kategorie ryb. Zadavatel: GAČR. Č. proj. 524/01/P027. Doba řešení: 2001-2003.
 • Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků ohrožených degradací přírodního prostředí. Zadavatel: NAZV. Č. proj. QF 3028. Doba řešení: 2003-2007.
 • Veterinárním aspekty bezpečnosti a kvality potravin. Zadavatel: MŠMT ČR. Doba řešení: 2005-2011. Č. proj. MSM 62 15712402.
 • Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče. Zadavatel: NAZV. Č.proj. QJ1210013. Doba řešení: 2012-2016.
 • Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace. Zadavatel: NAZV. Č. proj. QJ1510077. Doba řešení: 2015-2018.
 • Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného – diagnostika a prevence. Zadavatel: NAZV. Č.proj. QK1710114. Doba řešení: 2017-2021.
 • Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech PROFISH CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869. Doba řešení: 2019-2023.

 

 • Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózu. Zadavatel: GAČR reg. č. P506/12/1064. Doba řešení: 2012-2015.
 • Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorů. Zadavatel: GAČR reg. č. 17-20286S. Doba řešení: 2017-2019.
 • Ochrana biodiverzity obojživelníků v souvislosti s invazemi nových infekčních nemocí. Zadavatel: TAČR. Doba řešení: 2020-2022.

 

 • An investigation and comparison of fluorescent activity among three classes of bats: naïve, presumed survivors, and European. Zadavatel: National Speleological Society of the USA. Doba řešení: 2012-2013.
 • Identifying context-dependent pathogenesis-related genes involved in white-nose syndrome. Zadavatel: Mezinárodní projekt SARRFO. Doba řešení: 2016-2018.
 • The role of the cave-dwelling bats as a vector and reservoir of the European lyssaviruses in Bulgaria. Zadavatel: National Science Fund, Ministry of Education and Science, Bulgaria. Doba řešení: 2020-2021.

Přednáška

NOVÉ POZNATKY V MYSLIVOSTI: NEMOCI ZVĚŘE PŘENOSNÉ NA ČLOVĚKA A PSA
Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. Dipl. ECZM ; Myslivecký kroužek VFU Brno, posluchárna Pavilonu klinik malých zvířat (budova č. 43) od 17:00

PIKULA J., BANDOUCHOVA H., BARTONICKA T., BERKOVA H., BRICHTA J., KOVACOVA V., MARTINKOVA N., ZUKAL J. (2015). White-nose syndrome fungus: evidence of virulent skin invasion for bats under natural conditions in Europe. In: The wildlife society´s 23th annual conference, Pittsburgh, USA.

Články

Netopýři

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/cesti-vedci-jsou-na-stope-puvodci-bileho-nosu-smrtelne-nemoci-netopyru-351003
https://brno.rozhlas.cz/za-vymirani-netopyru-muze-vitamin-zjistili-brnensti-vedci-6462720
https://www.akademon.cz/Article/Detail?name=Sireni%20netopyri%20plisne&source=0513
http://www.horacke-noviny.com/zprava-ve-studenci-resi-proc-umiraji-v-severni-americe-netopyri-5598.htm
https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/vedci-ze-studence-pomohli-zjistit-co-zabiji-netopyry-v-usa-20160915.html
https://www.scienceworld.cz/aktuality/netopyri-v-eurasii-nemoc-bileho-nosu-toleruji/
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/muze-netopyr-velky-letat-i-za-hibernace
https://sciencemag.cz/syndrom-bileho-nosu-hrozba-pro-netopyry/
http://www.gate2biotech.cz/cesti-netopyri-umi-prezit-syndrom-bileho-nosu/

Ovce

https://www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/cast-stada-u-silnice-smrti-uspal-veterinar-ctyri-ovce-se-stale-potuluji-okolo-20151008-0aue.html

Navázané spolupráce:

 1. národní spolupráce:
  Ústav biologie obratlovců AV ČR + Mikrobiologický ústav AV ČR; spolupráce v oblasti výzkumu nemocí a patogenů u netopýrů Eurázie; řešení projektů GAČR č. P506-12-1064 a 17-20286S v letech 2012 až 2019; největším přínosem této spolupráce bylo vytvoření týmu s širokou odborností, který byl schopen řešit komplexní otázky ekologie, zoologie, evoluční biologie, mikrobiologie a veterinární i ochranářské medicíny v kombinaci postupů od terénního výzkumu po moderní a sofistikované laboratorní metodiky, což umožnilo realizaci výstupů v prestižních mezinárodních časopisech kvartilu Q1
 2. mezinárodní spolupráce:
  Trent University, Canada (Christopher Kyle, Christina Davy); spolupráce na řešení projektu Species at Risk Research Fund for Ontario (SARRFO) v letech 2016-18 s názvem IDENTIFYING CONTEXT-DEPENDENT PATHOGENESIS-RELATED GENES INVOLVED IN WHITE-NOSE SYNDROME; přínosem spolupráce je komparativní studie transkriptomické odpovědi netopýrů v Evropě a Severní Americe na infekci plísní Pseudogymnoascus destructans, která ohrožuje populace hibernujících netopýrů
 3. mezinárodní spolupráce:
  Ťumenská státní univerzita, Ruská federace (Dr. Oleg Orlov, Dr. Maria Orlová); období spolupráce v letech 2014-2019; terénní výzkum zaměřený na syndrom bílého nosu u asijských netopýrů a budování tzv. mirror laboratoře, kde zaučujeme zahraniční kolegy pro diagnostiku patogenů netopýrů včetně práce s buněčnými kulturami derivovanými z různých orgánů a tkání netopýrů
 4. mezinárodní spolupráce:
  Bat Rehabilitation Center of Feldman Ecopark, Charkov, Ukrajina (Anton Vlaschenko); období spolupráce v letech 2017-2019; spolupráce zaměřená na zdravotní problematiku netopýrů, kteří se dostávají do rehabilitačního centra na Ukrajině
 5. mezinárodní spolupráce:
  Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (Heliana Dundarova); období spolupráce v letech 2015-2019; od roku 2020 se jako spoluřešitelé účastníme na projektu Bulharské akademie věd s názvem: The role of the cave-dwelling bats as a reservoir and vector of the European Lyssaviruses in Bulgaria
 6. mezinárodní spolupráce:
  Institute of Biology, Department of Vertebrate Ecology and Palaeontology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland (Tomasz Kokurewicz); období spolupráce v letech 2015-2019; výzkum nemocí netopýrů se zvláštním zřetelem na oblast s pevností Nietoperek
 7. mezinárodní spolupráce:
  Státní univerzita Jerevan, Arménie (Astghik Ghazaryan); spolupráce byla navázána v roce 2019; terénní výzkum se zaměřením na nemoci vrápence velkého
 8. mezinárodní spolupráce:
  Friedrich‐Loeffler‐Institute, Federal Research Institute for Animal Health, Greifswald‐Insel Riems, Germany (Rainer G. Ulrich a Bernd Kollner); období spolupráce v letech 2014-2019; monitoring virové hepatitidy E u potkanů; dále využití buněčných kultur derivovaných z netopýrů jako in vitro model virové infekce
 9. národní spolupráce:
  a. VÚVeL (Ústav imunologie, Ústav rybí virologie), JU v ČB (Fakulta rybářství a ochrany vod), MENDELU (Ústav biologie, včelařství, rybářství a hydrobiologie): dlouhodobá spolupráce, aktuálně projekt PROFISH (10 let)
  b. VÚVeL (Virologie: Dr. Prodělalová), VÚVčelařský v Dole u Prahy, MUNI (Fyziologie živočichů): spolupráce týkající se problematiky chorob včel a včelařství
 10. mezinárodní spolupráce:
  University of Veterinary Medicine and Pharmacy Košice, SR (doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD. a kol.): testování krmiv s přídavky probiotik (spolupráce cca 1 rok)
  Polsko (Agricultural University of Wroclaw): spolupráce v oblasti výzkumu jarních úhynů kaprů
  Německo (University of Veterinary Medicine Hannover): spolupráce v oblasti diagnostiky nových virových původců
  Mezinárodní spolupráce při přípravě knihy o PKD (vyjde 2020)

Seznam publikací FVHE za jednotlivé roky