EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Organizační struktura fakulty / Sekce a ústavy / 2410 - Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství / Výzkum

Výzkum

Tématické okruhy

  • Výzkumná činnost ústavu je zaměřena do oblasti ochrany zvířat určených pro hospodářské účely, zvířat v zájmových chovech, volně žijících zvířat i zvířat pokusných. V této části výzkumu jsou simulovány procesy zatěžující obvyklé podmínky chovu zvířat a jsou sledovány dopady těchto změněných podmínek na parametry zdraví, pohody a užitkovosti zvířat.
  • Součástí výzkumného zaměření ústavu je také studium etologie u vybraných druhů zvířat.
  • Výzkumná činnost ústavu zahrnuje také oblast toxikologie. V této části výzkumné činnosti je ústav zaměřen na toxikologické účinky některých látek využívaných pro produkci surovin rostlinného a živočišného původu a jejich vliv na zdraví a užitkovost hospodářských zvířat, zvířat volně žijících i zvířat zájmových.
  • Součástí výzkumné činnosti ústavu je také zkoumání biochemických procesů u zvířat.

Přístrojové vybavení a metody výzkumu

Ústav využívá pro výzkumné účely přístrojové vybavení získané především díky finanční podpoře výzkumných grantů. Disponuje mimo jiné kapalinovým a plynovým chromatografem, biochemickým analyzátorem, ELIZA reader a dalšími zařízeními a laboratorními přístroji pro analýzy a diagnostiku především v oblasti hodnocení stresové zátěže a welfare zvířat a toxikologie. 

Financování výzkumu

Výzkumné aktivity ústavu jsou financovány především z podpory interních grantových agentur (IGA VETUNI, IVA VETUNI) a projektů FRVŠ.

Seznam publikací FVHE za jednotlivé roky