EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Věda a výzkum / Tvůrčí vědecká a výzkumná aktivita / Granty a projekty - GAČR, NAZV, MŠMT, NPV

Granty a projekty - GAČR, NAZV, MŠMT, NPV

Fakulta veterinární hygieny a ekologie realizuje tvůrčí činnost řešením grantů grantových agentur (zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Grantové agentury České republiky; Národní agentury zemědělského výzkumu, Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (dříve Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví; Ministerstva vnitra a Technologické agentury České republiky).

Získávání prostředků na základě tvůrčí činnosti fakulty, zejména z velkých výzkumných projektů, grantů národních grantových agentur, je významnou prioritou, která vede k rozšiřování a zkvalitňování vědecké, výzkumné, inovační a další tvůrčí činnost na fakultě v oblastech veterinární hygieny a ekologie, ochrany zvířat a welfare, bezpečnosti a kvality potravin a zdravotní nezávadnosti a kvality potravin v gastronomii směřující k úspěšnému získávání, řešení a zakončování projektů s uplatnitelnými výstupy a kvalitní tvůrčí činností naplňováním podmínek pro výzkumné fakulty.

Přehled řešených projektů na FVHE v jednotlivých letech:

  • Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2019 (Materiály: Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2019) vložit pdf
  • Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2018 (Materiály: Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2018)  vložit pdf
  • Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2017 (Materiály: Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2017) vložit pdf

ZAPOJENÍ FVHE DO STŘEDOEVROPSKÉHO TECHNOLOGICKÉHO INSTITUTU CEITEC

FVHE je zapojena do výzkumu CEITEC, který je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti. Jedná se o projekt, který patří mezi 7 nejprestižnějších projektů v Evropě.
Koordinátorem výzkumného programu na VETUNI je prof. MVDr. RNDr., Petr Hořín, CSc. Na půdě univerzity je vytvořeno 6 výzkumných skupin, z nichž na dvou se podílí pracovníci FVHE:

  • RG-7-2 Molekulární bakteriologie (prof. MVDr. Ivan Literák ,CSc.)
  • RG-7-4 Bezpečnost potravin (prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.) – skupina je zaměřena především na analýzu a prevenci šíření zoonotických patogenů v potravinovém řetězci

Zapojení FVHE do projektu přináší univerzitě špičkové přístroje a podstatnou část vědeckého kreditu univerzity.

Vědecká a výzkumná spolupráce, projekty smluvního výzkumu a z jiných zdrojů

Spolupráce FVHE s praxí spočívá v rozšiřování spolupráce s institucemi, organizacemi a podniky a dalšími subjekty, které působí v oblasti veterinární hygieny a ekologie, ochrany zvířat a welfare, bezpečnosti a kvality potravin, zdravotní nezávadnosti a kvality potravin v gastronomii, a to zejména s těmi, které pozitivně ovlivňují další směřování vzdělávání studentů, výzkumu a odborné činnosti v oborech působení fakulty a u nichž rovněž nachází uplatnění absolventi fakulty.
Ústavy FVHE získávají prostředky na výzkum také v rámci tzv. smluvního výzkumu vykonávaného pro instituce, podniky nebo další subjekty.

Příklady spolupráce FVHE a jiných organizací: