EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Věda a výzkum / Konference / LENFELDOVY A HÖKLOVY DNY - konferekce hygieny a technologie potravin

LENFELDOVY A HÖKLOVY DNY - konferekce hygieny a technologie potravin

Lenfeldovy a Höklovy dny jsou mezinárodní konferencí zaměřenou na zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin rostlinného a živočišného původu v celém potravinovém řetězci, včetně oblastí společného stravování. Konference přináší aktuální výsledky výzkumné činnosti a také poznatky z aplikace těchto výsledků a potravinového práva v praxi. Představuje příležitost k setkání odborníků jak z oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, tak i pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů a praxe. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny potravin.

Kontaktní adresa:
Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
Marie Míšková
tel.: +420 541 562 701
Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu

VETUNI, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

lenfeldovyahoklovydny@vfu.cz

 

Banner

Veterinární univerzita Brno
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
a Státní veterinární správa ČR

pořádají konferenci

 

Hygiena a technologie potravin
LII. Lenfeldovy a Höklovy dny

Logo konference

Termín konference: 25. – 26. 10. 2023
Zahájení konference 9:00

 

Více informací o konferenci

 

Konference Hygiena a technologie potravin LI. Lenfeldovy a Höklovy dny bude probíhat prezenčně v Aule Veterinární univerzity Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

 

 

SPONZOŘI KONFERENCE

 

MEDIÁLNÍ PARTNER

maso