EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Věda a výzkum / Tvůrčí vědecká a výzkumná aktivita / Publikace pracovníků FVHE

Publikace pracovníků FVHE

Výsledky řešení zahraničních grantů, grantů grantových agentur a výsledky získané na základě institucionální podpory výzkumným organizacím a specifického vysokoškolského výzkumu i dalších projektů jsou uplatňovány ve formě publikačních výstupů. O významnosti začlenění tvůrčí činnosti FVHE v mezinárodním kontextu svědčí řada výsledků publikovaných společně se zahraničními pracovišti.

Seznam publikací je obvykle členěn na publikace ve vědeckých časopisech s impakt faktorem (IF), dále ve vědeckých časopisech v databázi Scopus (bez IF), v odborných recenzovaných časopisech, vystoupení a prezentace výsledků na zahraničních i domácích konferencích s uveřejněním výsledků ve sbornících z těchto konferencí, učebnice a monografie s ISBN, další pedagogické publikace bez ISBN, skripta, multimediální učební texty a souhrnné akademické práce (habilitační spisy, doktorské disertace), jejichž předložení je nezbytné pro získání vědecké nebo vědeckopedagogické hodnosti.

 

Seznam publikací FVHE (List of Publications) za jednotlivé roky:

Databáze publikací OBD 2.0 (přístup pod heslem)