EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Věda a výzkum / Tvůrčí vědecká a výzkumná aktivita / Projekty ze zahraničních prostředků - OP VK

Projekty ze zahraničních prostředků - OP VK

OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) byl víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci bylo možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

OP VK byl zaměřen na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního vzdělávání, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VETUNI byla zapojena v následujících projektech: