EN
/ Homepage / O FAKULTĚ / Věda a výzkum / Tvůrčí vědecká a výzkumná aktivita / Specifický vysokoškolský výzkum

Specifický vysokoškolský výzkum

Specifický vysokoškolský výzkum prováděný studenty představuje přímé propojení vědecké a výzkumné činnosti fakulty se vzdělávací činností, posiluje postavení studentů ve výzkumu a otevírá další možnosti vědeckého působení studentů v rámci jejich vzdělávání na FVHE. Pro vědeckou a výzkumnou činnost studentů získává FVHE prostředky specifického vysokoškolského výzkumu, které jsou přidělovány na základě ohodnocení výkonu jednotlivých vysokých škol.
Cílem grantů poskytovaných Interní grantové agentury VETUNI (IGA) je stimulace a posílení tvůrčí vědecké práce na univerzitě institucionální podporou kvalitních projektů především badatelského charakteru, které budou vytvářet předpoklady pro další rozvoj vědy a výzkumu a je určena zejména začínajícím akademickým pracovníkům VETUNI a jejím studentům.

Přehled projektů FVHE: